Phacelia
Phacelia

Woensdag 31 juli
Vandaag mochten wij €300 ontvangen op onze rekening met de mededeling:

“Onze kinderen hebben deze maand besloten besloten uw organisatie te ondersteunen”

Het zal u duidelijk zijn dat wij erg verheugd zijn met deze bedrage maar nog meer omdat hieruit blijkt dat deze kinderen zich zeer bewust zijn van de noodzaak om bloemenranden in te zaaien. Wij vrijwilligers van de stichting zijn daar helemaal blij mee.


OOSTERBEEK Woensdag 11 juli 2019. Lub van der Weerd stopt na 15 jaar met zijn inspanningen voor de Stichting Biotoopverbetering Zuid-Veluwe. De scheidend plaatsvervangend voorzitter blikt tevreden terug op deze periode. ,,Door er samen het plezier in te houden, zorgen wij voor een positieve uitstraling.”

De korenbloem en boekweit bewegen synchroon in het avondbriesje. Vlinders zwieren eroverheen, een enkele bij maakt een duikvlucht om enkele seconden later weer het luchtruim te kiezen. Erboven maken enkele vogels hun rondjes. De avondzon verlicht het tafereel met zijn laatste stralen van deze dag.

Midden tussen de diversiteit aan planten en insecten staat Lub van der Weerd te genieten. Hij kijkt zijn ogen uit in de akkerrand. ,,Soms ga ik er ‘s avonds staan kijken en luisteren”, zegt hij. ,,Het zijn er zoveel, het is gezellig druk.”
Van der Weerd neemt na 15 jaar afscheid van de Stichting Biotoopverbetering Zuid-Veluwe. In deze periode is het aantal akkerranden ongeveer verdubbeld. ,,Bij elkaar opgeteld is de lengte ervan ongeveer 10 kilometer”, zegt hij.

TWEE FUNCTIES Akkerranden hebben grofweg twee functies. De diversiteit ervan zorgt voor een ander aangezicht, waardoor natuurliefhebbers en toeristen meer van de natuur kunnen genieten. Daarnaast halen allerlei dieren als vogels, klein wild en insecten zoals bijen er hun voedsel.

Van der Weerd waarschuwt voor eenzijdig gebruik van landbouwgrond, zoals alleen voor maïs. ,,Ik heb niets tegen maïs en het ziet er op zich ook best mooi uit”, zegt hij. ,,Maar een te eenzijdig gebruik leidt tot een monocultuur.”

Dit kan moeilijkheden veroorzaken bij het bestrijden van problemen. ,,Dat zie je bijvoorbeeld als een plant ziek wordt of recent bij de eikenprocessierups”, doceert Van der Weerd. ,,Bij diversiteit is zo’n probleem verspreid, waardoor je het beter aan kunt pakken.”

UITSTRALING De Stichting deelt haar kennis hierover op markten, zoals bij Natuurcentrum Het Renkums Beekdal in Renkum en heemtuin De Zomp in Oosterbeek. ,,Onze bekendheid en onze positieve uitstraling zorgen voor giften en subsidies”, zegt Van der Weerd. Zo hielpen kinderen bij het inzaaien van een akkerrand.

Van de giften en subsidies worden onder meer de boeren en zaaier Dirk Dorrestijn betaald. De agrariërs stellen een deel van hun grond beschikbaar en ploegen dit om, zodat Dorrestijn er de akkerranden in kan zaaien. Daarnaast stelt Stichting Gelders Landschap belangeloos grond beschikbaar.

SAMENWERKING Van der Weerd roemt de fijne samenwerking en contacten die hij de afgelopen 15 jaar heeft gehad, zowel binnen als buiten de Stichting. ,,Er samen plezier in houden en dit uitstralen helpt in de samenwerking”, stelt hij ferm

Een gezamenlijk succes in dit verband is toen de gemeente Renkum vorig jaar in het kader van het project Renkum Zoemt werd uitgeroepen tot de eerste bij-vriendelijke gemeente in de provincie Gelderland.

,,Daar hebben de akkerranden een mooie rol in gespeeld”, stelt Van der Weerd tevreden.

Artikel overgenomen uit “Hoog en Laag”
Geschreven door Marc Nikkel
Woensdag 11 juli 2019

Naschrift
Lub van de Weerd is in zijn functie als voorzitter van de stichting opgevolgd door Henny Reudink.
Henny Reudink is te bereiken via email: voorzitter@stichtingbiotoopverbetering.nl


Zondag 30 juni

Alle bijdragen helpen!
Tot nu toe aan donaties ontvangen € 50,-