Wie zijn wij

Wij zijn de Stichting Biotoopverbetering “Zuid-Veluwe”. Opgericht 3 januari 1996 door de Vereniging Wildbeheereenheid “Zuid-Veluwe” en de Imkervereniging “De Korenbloem” afdeling Renkum/Oosterbeek en omstreken, en ingeschreven in het stichtingen register van de Kamer van Koophandel onder nr.: 41053086.
De stichting heeft als doel de bevordering van (kleinschalig) particulier biotoopbeheer op de ‘Zuid-Veluwe” Gelderland.
De stichting probeert haar doelen te verwezenlijken door:

Malva_neglecta (kaasjeskruid)

Biotoopverbeterende akkeranden
De akkerranden worden ingezaaid met een mengsel van wel dertig verschillende soorten zaden. Om er een paar te nomen: boekweit, bladrammanas, wikken, kaasjeskruid, phacelia, korenbloem, barge en klavers.

We doen dit omdat insecten (bijen, vlinders, hommels e.a.), vogels en kleine zoogdieren in het cultuurlandschap onze hulp nodig hebben voor het vinden van gevarieerd voedsel en de nodige dekking. De zaadvorming na de bloei zorgt voor een rijke muizenstand waarvan op hun beurt de roofvogels en de uilen profiteren.

Middelen
De inzaai is mogelijk dankzij de medewerking van de landbouwers & grondeigenaren en wordt mede mogelijk gemaakt door financiƫle bijdragen van de gemeente Renkum en andere subsidiƫnten en donateurs.

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers. Naast het bestuur zijn er vrijwilligers die het bestuur ondersteunen bij het werk in het veld. Werkzaamheden die met name in het voorjaar plaatsvinden aan het begin van zaai seizoen.
Wilt u bijdragen aan het werk van de stichting door een gift en/of door het verrichten van werkzaamheden neem dan via email info@stichtingbiotoopverbetering.nl contact op met het bestuur.

Vind u het belangrijk wat de stichting doet en wilt u bijdragen aan de biotoopverbetering op de “Zuid-Veluwe”? Uw bijdrage wordt graag tegemoet gezien op rekening NL31 TRIO 0198 4596 37.