Het akkerrandenproject is een gezamenlijke activiteit van de Stichting Biotoopverbetering “Zuid-Veluwe”, de plaatselijke boeren en Staatsbosbeheer, met financiĆ«le steun van de gemeente Renkum en donateurs. Nu al ruim dertig jaar.
De akkerranden worden ingezaaid met een bloemenzaadmengsel ten behoeve van bijen, vlinders, vogels en andere dieren.

Ieder jaar wordt Langs de ingezaaide akkerranden een westelijke en een oostelijke fietsroute uitgezet. De scheidslijn is hierbij de A50 die de gemeente Renkum doorsnijdt. Zodra deze routes zijn uitgezet worden ze gepubliceerd op de website www.route.nl en zijn zo ook hier te vinden.

Raphanus sativus subsp