Doelstelling van het project “Akkerranden” is het inzaaien van ruim 10 km aan akkerranden met een bloemenmengsel die gericht is op het verbeteren van de biodiversiteit ten gunste van de flora en fauna en het verhogen van de landschappelijke aantrekkelijkheid voor bewoners en bezoekers van de gemeente Renkum.

Langs de ingezaaide akkerranden zijn een tweetal fietsroutes uitgezet. Een route van 8,5 km en een route van 12,5 km. Begin en eindpunt van beide routes is restaurant “Schoonoord” in Oosterbeek.
fietsroute 2019 8,5 km blad 1 – 2
fietsroute 2019 12,5 km blad 1 – 2

In veel wetenschappelijke literatuur van de laatste tijd, maar ook in vele krantenberichten daarover, wordt alarm geslagen voor de dramatische afname van de omvang en rijkdom van de insectenpopulaties. De boodschap vereenvoudigd is heel simpel: “Geen insecten, Geen vruchtvorming”. Met andere woorden als de insectenstand niet bestendigd of liever nog, toeneemt komt onze voedselproductie in gedrang.

Raphanus sativus subsp