Doneerknop
ANBIWist u dat u bij een donatie van €15 wij als stichting ca. 25 meter akkerrand kunnen inzaaien!
Dat moet u toch een heerlijk gevoel geven als u dat voor u ziet!


Woensdag 29 september. Zoals u weet zijn wij op zoek naar een secretaris voor het bestuur van de stichting. Na overleg gisteravond kunnen we zeggen dat wij op zoek waren omdat in de persoon van de heer G. Straatman zich een kandidaat heeft gemeld die wij volgaarne in de eerstvolgende ALV van de stichting willen voordragen voor deze functie.
Omdat de heer Straatman ook bijdragen levert aan de “Zonnebloem” is hij zeer wel bekend met het werk van onze stichting.


Maandag 13 september. Alweer enige tijd geleden hebben een mooie donatie mogen ontvangen van € 250 van een bedrijf in de gemeente Renkum. Het zal u duidelijk zijn dat we hier zeer mee in onze nopjes zijn. Het draagt zeer bij aan onze wat zwakke financiële positie.


Zaterdag 4 september.
Zoals ieder jaar hebben we ook dit jaar weer een veld met zonnebloemen ingezaaid speciaal voor de Zonnebloemplukactie van de afdeling Heelsum-Renkum van de “Zonnebloem”. Anders dan de laatste twee jaren is de groei van de akkerranden en speciaal de zonnebloemen zeer voorspoedig geweest. Er was dan ook een grote oogst mogelijk. Heel veel mensen die wel een bloemetje kunnen gebruiken zijn dan ook verblijd met een mooie bos. Wilt u hierover meer weten volg deze link.


De zandbijen zijn actief op een zandpad met een beetje leemachtige structuur. Ook voor hun doen wij ( en u) ons werk. Voor dit kunstwerk en noeste arbeid van de zandbijen is dat genieten om hiervoor bezig te zijn.

Woensdag 1 september, is de werkgroep Renkum van “Gemeente adopteren soorten”, een door het IVN geïnitieerd activiteit, bijeen is geweest voor een afsluitende en evaluerende bijeenkomst. Vastgesteld is dat de door de inwoners van de gemeente Renkum gekozen soort die wel wat extra aandacht verdiende “De Wilde bij”, de nodige aandacht heeft gekregen. Rondom het gekozen thema zijn er allerlei activiteiten ontplooid en afspraken gemaakt voor voortzetting van de ontstane samenwerking tussen de verschillende groepen.


Maandag 30 augustus 2021, hebben we een overzicht in foto’s geplaatst van de akkerranden zoals die er nu bijstaan (Akkerranden 2021). Het verheugend te zien dat na twee erg moeilijke jaren, het dit jaar erg goed in groei en bloei is gekomen. Niet alleen voor de insecten en kleine zoogdieren een feest maar voor iedereen die er langs komt wandelen of fietsen.
Dat zonnebloemen aantrekkelijk zijn en aantrekkingskracht uitoefent is merkbaar uit zonnebloemstengels die hun kruin zijn kwijtgeraakt. Het zou fijn zijn als dat wordt beloond met een donatie. Dat stelt ons in staat om ook volgend seizoen weer voor een mooie akkerranden te zorgen. De QR-code kan hiervoor worden gebruikt die op de borden langs de akkerranden staan. Of ga nu naar onze doneerpagina en verras ons met uw donatie.


Woensdag 18 augustus, mochten wij een bedrag van € 100,- op onze rekening bijschrijven dat is overgemaakt via de QR-code op de presentatie borden die geplaatst zijn bij de ingezaaide akkerranden. Hartelijk dank hiervoor meneer Orobio de Castro. De donaties die wij ontvangen worden volledig gebruikt om ook komend seizoen weer akkerranden in te zaaien.


Zondag 25 juli 2021 ontvingen wij bericht dat € 10,- is overgemaakt op onze rekening door I. Goes. Heel fijn dat de natuur zoveel mensen in beweging brengt.


Vandaag donderdag 22 juli 2021, mochten wij € 10,- op onze rekening bijschrijven overgemaakt via de QR-code op de borden. Deze borden die uitleg geven van de doelstelling van de stichting zijn langs de akkerranden geplaatst.


Vandaag maandag 12 juli 2021, ontvingen wij € 50,- als bijdrage in het werk wat de stichting doet. Hartelijk dank Hr. Corten.


Vandaag dinsdag 29 juni 2021, mochten wij € 10,- op onze rekening bijschrijven. Wij zijn hier erg content mee omdat hieruit betrokkenheid blijkt met de natuur die ons meer dan ooit nodig heeft.


Zondag 27 juni 2021
Met dank voor het selectieve maaibeleid van gem. Renkum zijn deze Campanula (zandklokje) blijven staan. Een uitstekende plant waar een groot aantal wilde bijen op foerageren.

 

 


Woensdag 23 juni 2021 zijn enkele vrijwilligers van de stichting Biotoopverbetering “Zuid-Veluwe” weer rondgereden en hebben borden geplaatst waarop te lezen is de doelstelling van onze stichting namelijk, het inzetten voor en bescherming en versterking, van de biotoop. Wij kijken uit naar de reacties van voorbijgangers die deze borden gelezen hebben en zeker ook naar hun donatie ter ondersteuning van onze doelstelling.

 

 


Trifolium pratense – Rode Klaver

Vrijdag 28 mei 2021
Wie wil dat niet een mooie bloemrijke tuin en dan ook nog eens goed voor de biotoop!!
Vaak bereiken ons hier vragen over. Daarom hebben we hierover een wat uitgebreider artikel geschreven onder de kop “Een tuin voor wilde bijen“. Het komt er op neer dat als je maar zorgt voor een bloemrijke tuin er een lustplek ontstaat voor allerlei insecten en bijen soorten. Juist een tuin die geuren verspreid zorgt ervoor dat jij rustig op het terras kunt zitten zonder last van ze te hebben. Bijen en andere insecten zijn niet op zoek naar jouw maar naar stuifmeel en nectar.

 


Maandag 10 mei zijn we gestart met het inzaaien van de akkerranden. Normaal is dat wat eerder, maar de droogte van de afgelopen periode was dat niet realistisch.Zaterdag 24 april 2021
Naast bestuurslid van de stichting biotoopverbetering “Zuid Veluwe” zijn Frans van Korlaar en Ron Muilekom ook vrijwilligers bij de stichting Kerkuilenwerkgroep Nederland. De kerkuil is in Nederland een bedreigde diersoort die tot 2016 op “rode” lijst stond van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Wilt u meer meten over de werkzaamheden van de werkgroep en het belang daarvan leest u HIER verder.


Zaterdag 10 april
Vandaag ontvingen wij een donatie van €25,- van mevr Aleman. Een donatie die we mochten ontvangen via de donatie pagina op onze site. Heel fijn dat dit mochten ontvangen. Alle bijdragen helpen ons zeer om de doelstelling van de stichting te verwezenlijken en dat in het belang van ons allen.


Dinsdag 6 april
Vandaag ontvingen wij een donatie van €25,- van de heer van den Heuvel. We zijn daar zeer dankbaar voor. Het is fijn dat veel mensen willen meedoen en ons werk mogelijk willen maken.


Woensdag 31 maart 2021
In de omgeving van de Boersberg op een terrein dat gepacht is van Staatsbosbeheer wordt gebouwd aan “AVOLARE”. Een stichting voor de opvang van wilde dieren die door ziekte en/of verwondingen niet meer zelfstandig in de vrije natuur kunnen leven. Hier kunnen de dieren revalideren en zo mogelijk weer uitgezet worden in het wild. Daarnaast wil de stichting een plek zijn voor kennisverbreding en educatie.
Wij “Stichting Biotoopverbetering” participeren hierin door het ophangen van kerkuilenkasten. Het is de bedoeling dat de kasten worden voorzien van camera’s via een link is dan de broed in de kasten te volgen. Zodra dit actief is kunt de link ook op onze website vinden.

 


Vrijdag 26 maart 2021
Wij ontvingen een prachtige foto van een nest van de bergveldwesp dat is aangetroffen op de Koningsakkers in de omgeving van het nationaal sportcomplex Papendal in Arnhem.


Dinsdag 16 maart 2021
Vandaag ontvingen wij een donatie van €25,- van de heer A. Hordijk. We zijn daar zeer dankbaar voor. Het is elk jaar weer sprokkelen om voldoende financiën te verwerven om de doelstelling van de stichting te verwezenlijken.


Dinsdag 22 december 2020
Vandaag mochten wij een donatie ontvangen die via onze doneerknop tot stand is gebracht. Een bedrag van € 50,- werd bijgeschreven op onze Rekening. Hartelijk Mevr. Harmsen en de Heer Koppelaar.


Donderdag 17 december 2020
Gemeenten adopteren soorten
De gemeente Renkum heeft meegedaan met het project Gemeenten Adopteren Soorten, een initiatief van Provincie Gelderland, IVN Gelderland, IVN Zuidwest Veluwezoom en de gemeente Renkum.
Afgelopen najaar is er een publieke verkiezing uitgezet waarbij Renkumers hun stem konden uitbrengen daarbij is de wilde bij verkozen tot dé adoptiesoort van de gemeente Renkum!

De achtergrond van dit project

De Wilde Bij

Bij biodiversiteit hebben we het over soortenrijkdom. En deze variatie is erg belangrijk voor het evenwicht in de natuur. Biodiversiteit is onmisbaar voor de mens: soorten en ecosystemen zorgen voor de productie van zuurstof, afbraak van dode dieren en planten, bestuiving van planten, waterzuivering en beheersing van plagen.
Het gaat niet goed met de biodiversiteit in Gelderland. Door factoren als klimaatverandering, vervuiling en aantasting van leefgebieden sterven veel soorten uit. Ondanks dat de afname van de biodiversiteit inmiddels bijna is gestopt, staat 40% van alle in Gelderland thuishorende planten en dieren nog steeds op de Rode Lijst van bedreigde soorten. Veel soorten zijn lokaal en regionaal verdwenen of hebben onvoldoende duurzame populaties. De algemene verslechtering is tot stilstand gebracht, maar er is nog een forse opgave voor herstel. Tijd voor actie!

Wat kan een adoptiesoort doen?
De adoptiesoort helpt om ‘biodiversiteit’ beter begrijpelijk en herkenbaar te maken voor inwoners. Voor veel mensen is ‘biodiversiteit’ namelijk een ver-van-mijn-bed-show’. In een aantal provincies zijn al goede ervaringen met adoptiesoorten opgedaan, waarbij bijv. de steenuil, de bever of de waterspitsmuis’ werd gekozen. Rond deze soort, kan het verhaal van biodiversiteit makkelijker verteld worden. Ook biedt het kansen, om inwoners een handelingsperspectief te geven. Wat kunnen zij doen om het leefgebied van een bepaalde soort te verbeteren? Als veel mensen zich gaan inzetten voor een soort en de natuur in het algemeen, dan gaat de kwaliteit van de natuur erop vooruit!

IVN Gelderland
Gemeente Renkum


Woensdag 16 december 2020
Vandaag mochten wij een donatie ontvangen die via onze doneerknop tot stand is gebracht. Een bedrag van € 25,- werd bij geschreven op onze Rekening. Hartelijk mw Exterkate


Zaterdag 12 december 2020
Vandaag mochten wij een donatie ontvangen die via onze doneerknop tot stand is gebracht. Een bedrag van € 10,- werd bij geschreven op onze Rekening. Hartelijk Boermans.


Dinsdag 13 oktober 2020
Landbouwminister Schouten staat op het punt toe te geven aan de pesticide-lobby en in te stemmen met sterk afgezwakte bescherming voor bijen. Laat @minlnv weten dat we meekijken en verwachten dat ze onze bestuivers beter beschermt 🐝 #SaveTheBees –

Over een paar weken beslist landbouwminister Carola Schouten hoeveel bijen mogen sterven door pesticiden!

De EU-lidstaten stemmen dan over een nieuwe richtlijn voor de bescherming van bijen. Al 7 jaar (!) proberen fabrikanten van landbouwgif sterke beschermingsmaatregelen af te zwakken. Schouten lijkt nu te zwichten voor de lobby en is van plan in te stemmen met een percentage geaccepteerde bijensterfte dat desastreus is als we de toekomst van de bijen en onze voedselvoorziening willen garanderen.
De Tweede Kamer voert de druk op en heeft de minister opgeroepen zich hard te maken voor betere in plaats van slechtere bescherming van de bijen. Als wij ons massaal aansluiten bij deze oproep kan ze niet om ons heen. Teken de petitie!


Maandag 28 september 2020
In de Gelderlander van deze maandag 28 september is een artikel verschenen over ons werk voor versterking van de biotoop onder de titel,
“Een walhalla voor insecten langs de akkers in Renkum”.
Het artikel is HIER te lezen. Het geeft een prima beeld van datgene waar wij als stichting voor willen staan.


Zondag 27 september 2020
Vandaag mochten wij een donatie ontvangen die in het veld via onze doneerknop tot stand is gebracht. Een bedrag van € 10,- werd bij geschreven op onze Rekening. Hartelijk dank Tesink!


Zaterdag 26 september 2020 zijn de weergoden ons welgezind geweest en hebben ons allen een prachtige dag bezorgd tijdens het Oogstfeest van stichting Renkums Beekdal. Een informatiemarkt waar ook wij als stichting aanwezig waren.

De marktkraam die wij hadden ingericht is druk bezocht. Er was veel belangstelling voor het werk wat de stichting doet. Veel mensen hadden het nieuwe informatiebord, dat geplaatst is bij de ingezaaide akkerranden, opgemerkt.  Het leidde oa tot vragen over het droge voorjaar en de droge zomer. Wij konden veel informatie geven over het werk van de stichting.

Heel fijn is te merken dat ook de website  van de stichting die dag veel is bezocht. Zelfs mochten wij donaties ontvangen die vanzelfsprekend in dank aanvaarden. Donaties die we nodig hebben om het werk wat de stichting zich tot doel heeft gesteld “Ondersteuning van de biotoop” voort te kunnen zetten.


Zaterdag 26 september aanstaande van 11.00 tot 15.00 uur zal stichting –

                                 Biotoopverbetering “Zuid-Veluwe”

aanwezig zijn op de -Herfstmarkt- van stichting Renkums Beekdal.
De markt heeft als motief “Het is tijd om te oogsten”
In dat kader zal door ons het werk en de “oogst” van de imkers getoond worden. Ook zal aandacht worden gegeven aan de kerkuilen activiteiten die de stichting ontplooid en het wildbeheer.

Het Informatiecentrum “Renkums Beekdal” is te vinden:
Nieuwe Keijenbergseweg 170,
6871 VZ Renkum


Woensdag 5 augustus 2020

Boshoeve
Door melde overwoekerd.

Vandaag hebben we een rondgang gemaakt langs de verschillende akkerranden die vanwege de stichting zijn ingezaaid met een zaadmengsels die bijen, vlinders, hommels en vele andere insecten, vogels en kleine zoogdieren aantrekken. Maar ook aan kleine en soms wat grotere dieren beschutting bieden voor roofvogels e.d.
Duidelijk is dat het droge voorjaar, net als vorig jaar, een bepalende invloed heeft gehad op de groei van de ingezaaide soorten. Op veel plekken is melde aangetroffen. Naar we aannemen een gevolg van te weinig vocht in de zaai periode.

Telefoonweg
Telefoonweg

Dat niet alles kommer en kwel is blijkt uit de nevenstaande foto. Deze is genomen bij de akkerrand langs de telefoonweg in Renkum. De zonnebloemen staan er prachtig bij, ook dankzij de beregeningsinstallatie van de akkerbouwer, waar de rand in heeft meegedeeld en de zon die hier volop zijn werk kon doen.


Dinsdag 4 augustus 2020
Vandaag heeft stichting De Zonnebloem weer haar jaarlijkse Zonnebloem bloemenfestijn mogen uitvoeren. Een plukdag van zonnebloemen die daarvoor speciaal door onze “Stichting Biotoop verbetering “Zuid-Veluwe” worden ingezaaid.
Dat de zonnebloemen zo mooi zijn opgekomen op de pluklocatie is mede te danken aan het feit dat deze plukrand lag langs een veld lag dat werd beregend. Andere akkerranden hebben het erg moeilijk door de droogte van het voorjaar.
Klik hier voor een verslag van de plukdag op de website van “De zonnebloem”.

Het was een geweldige dag voor deze plukactie. En vele mensen zijn verblijd met een prachtig boeket zonnebloemen zo schrijven zij op hun website. En natuurlijk hun blijdschap geeft ons weer veel energie.


Maandag 27 juli 2020
Vandaag mochten wij de eerste donatie ontvangen die in het veld via onze doneerknop tot stand is gebracht. Een bedrag van € 10,- werd bij geschreven op onze Rekening. Hartelijk dank vd Bos!


Zaterdag 27 juni 2020
Jilderda heeft vandaag op onze rekening een donatie overgemaakt van € 25,-. Al deze donaties van betrokken mensen maken dat wij ons werk met jullie hulp kunnen voorzetten in het belang van de natuur.


Vrijdag 26 juni 2020
Vandaag is het blad Nieuwe Veluwe uitgekomen. Een prachtig kleurrijk blad dat al meer dan 10 jaar aandacht schenkt aan ontwikkelingen op en rondom de Veluwe, het grootste laaglandnatuurgebied van West-Europa. In deze aflevering van het blad wordt onder de titel “Passende plantensoorten voor de bloemrijke akkerranden ruime aandacht besteed aan het werk van de Stichting Biotoopverbetering “Zuid-Veluwe”. Het artikel kunt hier lezen.
Op de website van Nieuwe Veluwe vindt nog veel meer artikelen en andere informatie over de Veluwe.Dinsdag 16 juni 2020

Vandaag mochten wij een donatie op onze rekening ontvangen van € 20 met de vermelding “Prachtige nieuwe borden, mooi gezet”. Hartelijk dank hiervoor.


Vrijdag 12 juni 2020
Het maaibeleid in de gemeente Renkum gaat op de schop. In de Gelderlander van vrijdag 12 juni wordt er melding van gemaakt dat de gemeente Renkum het maaibeleid anders wil inrichten. Daar waar eerder rigoureus de bermen werden ‘neer’ gemaaid wordt, zo stelt wethouder Joa Maouche nu: “Alleen maaien nadat de bloemen zijn uitgebloeid en zichzelf hebben uitgezaaid”. Hoe het nieuwe maaibeleid er uit komt te zien moet nog worden uitgewerkt. Maar dat wordt ingezet op zoveel mogelijk behoud van de bloeiende bermen is goed nieuws voor de biotoop. Alle dieren en insecten die van de nectar en zaden afhankelijk zijn zullen hier blij mee zijn.


Dinsdag 9 juni 2020
Biodiversiteit en inzaaien van inheemse soorten of exoten in de akkerranden is een intensieve discussie tussen wetenschappers en andere deskundigen. Ook wij als stichting willen proberen bij te dragen aan de inheemse akkerplantenassortiment. Vandaag hebben wij op een stukje grond van GraanGeluk een 100% inheems mengsel ingezaaid. Deze gaan we beoordelen of dit iets is voor de toekomst. Het ingezaaide gebiedje is gelegen op de Wageningseberg, westerbergveld. Het veldje ligt naast het arboretum.


Donderdag 14 mei 2020
Ruim 18 miljoen euro voor het in kaart brengen van alle biodiversiteit in Nederland Met baanbrekende wetenschappelijke infrastructuur

Binnen vijf tot tien jaar een duidelijk overzicht van alle meercellige flora en fauna in Nederland en een infrastructuur om de soorten te identificeren. Dat is de ambitie van het megaproject ARISE waarbij door NWO, Naturalis Biodiversity Center, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Twente en het Westerdijk Fungal Biodiversity Institute meer dan 18 miljoen euro wordt geïnvesteerd. Koos Biesmeijer, Coördinator van het voorstel, is erg blij: ‘ARISE geeft ons de mogelijkheid meer inzicht te krijgen in hoe voedselwebben en ecosystemen functioneren en in de staat van de biodiversiteit in ons land’.
Voor het volledige artikel klik hier


Dinsdag 6 mei 2020
Ondanks dat de droogte van de afgelopen tijd is er toch besloten om vandaag te starten met het inzaaien van de akkerranden. Eigenlijk zouden we moeten wachten tot er voldoende regen zou zijn gevallen voor een voorspoedig kiemen van de zaden. Maar langer wachten geeft ook zo zijn zorgen. Vandaar de arbitraire beslissing nu toch echt te beginnen. Hopelijk valt er de komende periode voldoende regen zodat we over enige tijd weer kunnen genieten van mooie akkerranden.
Ook zal er een lijst worden geplaatst op de website met de soorten die worden ingezaaid. Naar het meest gewenste mengsel is deze winter veel onderzoek gedaan met de uitkomst zoals binnenkort gepresenteerd.
Nu ook de locaties bekend zijn waar is ingezaaid kan ook worden begonnen met het maken van nieuwe wandel- en fietsroutes. Gepoogd wordt niet alleen een down loadable “papieren” versie beschikbaar te maken, maar ook een versie die kan worden ingelezen in de smartphone.


Maandag 4 mei 2020
Vandaag is er een jaarlijkse donatie binnengekomen van € 25. Hartelijk dank daarvoor.


Maandag 27 april 2020
Vandaag is er een gift binnengekomen van € 40 met de vermelding “Dank en succes”. Hartelijk dank daarvoor.


Zaterdag 24 April 2020
Een nieuwe mijpaal in de geschiedenis van de stichting. De stichting heeft een eigen logo!! Om de herkenbaarheid van de stichting en het werk wat zij doet in het kader van de biotoopverbetering beter voor het voetlicht te brengen is een logo ontworpen.


Dinsdag 3 maart 2020Promotiebord
Met gepaste trots kunnen wij melden dat met een substantiële bijdrage van Stichting Landschapsbeheer Gelderland wij onze nieuwe informatieborden kunnen presenteren. Deze borden geven in kernachtige tekst weer waarom het zo belangrijk is dat akkerranden elk jaar weer worden ingezaaid. De informatieborden worden de langs de akkerranden geplaatst op een goed zichtbare plaats. Ieder jaar weer wordt er vanuit de stichting c.a. 10 km akkerrand ingezaaid. De ingezaaide akkerranden staan ook op een fietskaart. Die u hier kunt vinden zodra deze klaar zijn.


Maandag 2 maart 2020
Vandaag is er een gift binnengekomen van € 10. Hartelijk dank daarvoor.


Zaterdag 22 februari 2020
Een paar dagen geleden mochten wij €25 ontvangen op onze rekening met de mededeling: We fietsen gisteren langs de akker en zagen het bord met donatie oproep. Nu een kleine donatie, hopelijk spoedig een grote.
Het zal duidelijk zijn dat wij als stichting hier heel erg blij mee zijn. Niet alleen voor de donatie maar juist ook omdat in deze tijd van jaar de ingezaaide akkerranden van betekenis en dat dit ook wordt opgemerkt.


Maandag 3 februari 2020
Deze week hebben wij giften op onze rekening bijgeschreven gekregen van € 25, € 12, en € 25.
Heel hartelijk dank daarvoor.


Maandag 27 januari 2020
Vandaag kregen wij een gift op onze rekening bijgeschreven van € 100.


Maandag 30 december 2019
Vandaag mochten wij €10 ontvangen op onze rekening met de mededeling: succes met jullie goede werk.
Dit zijn berichten en donaties die wij graag ontvangen.


Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Vrijdag 29 november 2019
Daar waar we 15 oktober er nog vanuit gingen dat ons project “Vernieuwing Promotieborden” niet door kon gaan wegens het ontbreken van voldoen middelen, werden we begin november verrast door de toezegging van –Stichting Landschapsbeheer Gelderland– dat wij toch de daarvoor benodigde middelen mogen ontvangen.
Wij als Stichting biotoopverbetering Zuid-Veluwe zijn daar ontzettend blij mee en supertrots dat we deze vernieuwingsslag mogen maken.


Zaterdag 2 november 2019ANBI.
Vandaag hebben wij van de belastingdienst bericht ontvangen dat wij als stichting erkend zijn als “Algemeen Nut Beogende Instelling”.
We zijn hier ontzettend blij mee. Nu kunnen onze donateurs en schenkers van giften deze opvoeren als aftrekbare gift bij hun belasting aangifte. De website zal dan ook trots het ANBI-symbool voeren.


Dinsdag 15 oktober 2019
Aanvraag voor financiële bijdrage project “Promotieborden” is helaas niet gehonoreerd.
Zes september jl hebben wij een aanvraag ingediend bij –Stichting Landschapsbeheer Gelderland– voor een bijdrage in de kosten van “Promotieborden”, die geplaatst zouden moeten worden bij de ingezaaide akkerranden. De huidige borden zijn “home made” en dringend aan vervanging toe. Helaas was de beschikbare subsidie voor dit jaar reeds vergeven.
Met deze “Promotieborden” wordt het wandelende publiek geattendeerd op de ingezaaide akkerranden en kunnen zij de noodzaak vernemen van het inzaaien. Daarom zijn we alsnog opzoek naar donaties en/of subsidies die ons dit mogelijk maken.
Wilt u hieraan bijdragen? Wij zien uw ondersteuning graag tegemoet op bankrekening NL31TRIO 0198 4596 37 tnv Stichting Biotoopverbetering onder vermelding van “Promotieborden”


Phacelia
Phacelia

Woensdag 31 juli 2019
Vandaag mochten wij €300 ontvangen op onze rekening met de mededeling:

“Onze kinderen hebben deze maand besloten besloten uw organisatie te ondersteunen”

Het zal u duidelijk zijn dat wij erg verheugd zijn met deze bedrage maar nog meer omdat hieruit blijkt dat deze kinderen zich zeer bewust zijn van de noodzaak om bloemenranden in te zaaien. Wij vrijwilligers van de stichting zijn daar helemaal blij mee.


OOSTERBEEK Woensdag 11 juli 2019. Lub van der Weerd stopt na 15 jaar met zijn inspanningen voor de Stichting Biotoopverbetering Zuid-Veluwe. De scheidend plaatsvervangend voorzitter blikt tevreden terug op deze periode. ,,Door er samen het plezier in te houden, zorgen wij voor een positieve uitstraling.”

De korenbloem en boekweit bewegen synchroon in het avondbriesje. Vlinders zwieren eroverheen, een enkele bij maakt een duikvlucht om enkele seconden later weer het luchtruim te kiezen. Erboven maken enkele vogels hun rondjes. De avondzon verlicht het tafereel met zijn laatste stralen van deze dag.

Midden tussen de diversiteit aan planten en insecten staat Lub van der Weerd te genieten. Hij kijkt zijn ogen uit in de akkerrand. ,,Soms ga ik er ‘s avonds staan kijken en luisteren”, zegt hij. ,,Het zijn er zoveel, het is gezellig druk.”
Van der Weerd neemt na 15 jaar afscheid van de Stichting Biotoopverbetering Zuid-Veluwe. In deze periode is het aantal akkerranden ongeveer verdubbeld. ,,Bij elkaar opgeteld is de lengte ervan ongeveer 10 kilometer”, zegt hij.

TWEE FUNCTIES Akkerranden hebben grofweg twee functies. De diversiteit ervan zorgt voor een ander aangezicht, waardoor natuurliefhebbers en toeristen meer van de natuur kunnen genieten. Daarnaast halen allerlei dieren als vogels, klein wild en insecten zoals bijen er hun voedsel.

Van der Weerd waarschuwt voor eenzijdig gebruik van landbouwgrond, zoals alleen voor maïs. ,,Ik heb niets tegen maïs en het ziet er op zich ook best mooi uit”, zegt hij. ,,Maar een te eenzijdig gebruik leidt tot een monocultuur.”

Dit kan moeilijkheden veroorzaken bij het bestrijden van problemen. ,,Dat zie je bijvoorbeeld als een plant ziek wordt of recent bij de eikenprocessierups”, doceert Van der Weerd. ,,Bij diversiteit is zo’n probleem verspreid, waardoor je het beter aan kunt pakken.”

UITSTRALING De Stichting deelt haar kennis hierover op markten, zoals bij Natuurcentrum Het Renkums Beekdal in Renkum en heemtuin De Zomp in Oosterbeek. ,,Onze bekendheid en onze positieve uitstraling zorgen voor giften en subsidies”, zegt Van der Weerd. Zo hielpen kinderen bij het inzaaien van een akkerrand.

Van de giften en subsidies worden onder meer de boeren en zaaier Dirk Dorrestijn betaald. De agrariërs stellen een deel van hun grond beschikbaar en ploegen dit om, zodat Dorrestijn er de akkerranden in kan zaaien. Daarnaast stelt Stichting Gelders Landschap belangeloos grond beschikbaar.

SAMENWERKING Van der Weerd roemt de fijne samenwerking en contacten die hij de afgelopen 15 jaar heeft gehad, zowel binnen als buiten de Stichting. ,,Er samen plezier in houden en dit uitstralen helpt in de samenwerking”, stelt hij ferm

Een gezamenlijk succes in dit verband is toen de gemeente Renkum vorig jaar in het kader van het project Renkum Zoemt werd uitgeroepen tot de eerste bij-vriendelijke gemeente in de provincie Gelderland.

,,Daar hebben de akkerranden een mooie rol in gespeeld”, stelt Van der Weerd tevreden.

Artikel overgenomen uit “Hoog en Laag”
Geschreven door Marc Nikkel
Woensdag 11 juli 2019

Naschrift
Lub van de Weerd is in zijn functie als voorzitter van de stichting opgevolgd door Henny Reudink.
Henny Reudink is te bereiken via email: voorzitter@stichtingbiotoopverbetering.nl


Zondag 30 juni 2019

Alle bijdragen helpen!
Tot nu toe aan donaties ontvangen € 50,-