Akkerranden in de gemeente Renkum

Op onderstaande kaart is een overzicht gegeven van de 23 ingezaaide akkerrandgebieden.
Het betreft 22 gebieden in de gemeente Renkum en 1 gebied in Bennekom, gemeente Ede.
Totaal is circa 6 Ha aan akkerrand ingezaaid.
De ingezaaide gebieden zijn genummerd. Hiervan zijn detailkaarten beschikbaar met
meer informatie over dat gebied.
De beschrijving van de gebieden vindt u onder de kaart.

U kunt de kaart met daarin alle akkerranden in de gemeente Renkum ook in .PDF
formaat downloaden. Klik hiervoor op de link Akkerranden 2023-2024.

Akkerranden in de gemeente Renkum en Ede

Beschrijving van de ingezaaide akkerrand.
Gebied 1 Bosweg – Quadenoord;
Gebied 3 De Keijenberg
Gebied 4 Telefoonweg
Gebied 5 Boschhoeve
Gebied 6 Boshoeveweg
Gebied 7 Kerkje op de heuvel in Heelsum
Gebied 9 Heveadorp
Gebied 12-13 “Landgoed De Oorsprong”
Gebied 23 De Keijenberg