De wereld van de natuur

Hier vindt u een overzicht van websites met korte inhoudelijke omschrijving. Klik je op de link dan wordt je direct doorgestuurd naar die website. Door de grote hoeveelheid aan website die een relatie hebben met de natuur kan de opsomming geenszins compleet zijn. Het zijn eerder websites die ons zijn opgevallen.

De Nederlandse Bijenhoudersvereniging
De eerste website die we willen voorstellen is die van de “De Nederlandse Bijenhouders vereniging“.
De Nederlandse Bijenhoudersvereniging is de landelijke vereniging van Imkers.
Het is een zeer uitgebreide site met veel informatie over wat imkers zijn en doen, maar ook info over een voor bijen aantrekkelijke biotoop.

Biotoopprojecten op de kaart
Biotoopprojecten op de kaart is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Door initiatieven vindbaar en zichtbaar te maken stimuleert zij mensen en organisaties die willen werken aan een hogere biodiversiteit in het Nederlandse landschap.
Ook wij van Stichting Biotoopverbetering Zuid-Veluwe hebben ons project in de gemeente Renkum aangemeld bij deze website.
Zoals u elders op onze website kunt lezen zijn wij al vanaf 1988 actief bij het versterken van de biodiversiteit. Ook toen al bestond de noodzaak aandacht te besteden aan versterking van de biotoop. Let wel, in ons geval was het een akkerbouwer die zich hiervoor inzetten en dat was best wel bijzonder. Zeker in deze tijd van boeren protesten over het terugdringen van de stikstof depositie.

De Groene Wever in Oosterbeek
De Groene Wever is een groep bewoners van ‘Bato’s Wijk’ in Oosterbeek, die zich betrokken voelt bij de verduurzaming van de wijk en zich daarvoor sterk maakt. Het gaat om het deel van de gemeente Renkum ten zuiden van de Utrechtseweg, tussen ‘Toulon van der Koogweg’ en ‘Pieterbergseweg’.
De naamgeving ‘de Groene Wever’ verwijst naar de Weverstraat, een historische route midden in de wijk, waarbij ‘groen’ de inzet op ‘duurzaamheid’ markeert. Het is tegelijk ook de naam van een bijzondere vogel (zie het logo) die als nestenbouwer met veel zorg zijn woonplek inricht.
De website van de netwerkorganisatie vindt u door hier te klikken “De Groene Wever“.