Deelnemers in akkerranden seizoen 2022 – 2023

Elk jaar wil de stichting Biotoopverbetering “Zuid-Veluwe” in de gemeente Renkum en soms ook daarbuiten, een aantal hectares aan akkerranden inzaaien ter versterking van de biotoop. Om dit doel te bereiken werkt de stichting samen akkerbouwers. Zij dragen er zorg voor dat de akkerranden zaaiklaar worden gemaakt zodat wij rond begin mei met het inzaaien van eenjarig bloemzaad mengsel kunnen beginnen. De akkerbouwers en andere organisatie zijn daarmee cruciaal om de gestelde doelstelling te bereiken.

Dit jaar doen de volgende akkerbouwers of organisatie mee.
Bongers, C.J.
Camping Oosterbeeks Rijnoever
Dorrestijn, D.J.
EcoFields
Groene Waarden                (Stuk van de uiterwaarden Doorwerth)
Gemeente Renkum            (rand Valkenburglaan)
Geldersch Landschap & Kastelen
Hooijer, E.
Jurrius G.M.H.                    (Boshoeve Zonnebloemen)
Jurrius, J.H.                         (Hoge Oorsprong)
K3delta                                (Stuk van de uiterwaarden Oosterbeek
Kaasboerderij Ravenswaard
Peelen, C.C.J.
Staatsbosbeheer
Trooster, R.                         (Bennekom)

De ingezaaide gebieden:
2022 Akkerranden Kaart 1 West
2022 Akkerranden Kaart 2 Oost