Deelnemers in akkerranden

Elk jaar wil de stichting Biotoopverbetering “Zuid-Veluwe” in de gemeente Renkum en soms ook daarbuiten, een aantal hectares aan akkerranden inzaaien ter versterking van de biotoop. Om dit doel te bereiken werkt de stichting samen akkerbouwers. Zij dragen er zorg voor dat de akkerranden zaaiklaar worden gemaakt zodat wij rond begin mei met het inzaaien van eenjarig bloemzaad mengsel kunnen beginnen. De akkerbouwers en andere organisatie zijn daarmee cruciaal om de gestelde doelstelling te bereiken.

Dit jaar doen de volgende akkerbouwers of organisatie mee.
Koker, E.C.J.
Bongers, C.J.
Hooijer, E.
Jurrius, G.M.H.        (Boshoeve, o.a. inzaai zonnebloemen)
Jurrius, J.H.
Peelen, C.C.J.
Dorrestijn, D.J.
Trooster, R.
Boon, B                       (Ecofields)
Litjens, R
Gemeente Renkum  (rand Valkenburglaan)
Camping Rijnoever
Staatsbosbeheer