Deelnemers akkerranden Seizoen 2023 – 2024

Elk jaar wil de stichting Biotoopverbetering “Zuid-Veluwe”
in de gemeente Renkum en somsook daarbuiten, een aantal hectares aan akkerranden inzaaien ter versterking van de biotoop. Om dit doel te bereiken werkt de stichting samen akkerbouwers. Zij dragen er zorg voor dat de akkerranden zaaiklaar worden gemaakt zodat wij rond begin mei met het inzaaien van eenjarig bloemzaad mengsel kunnen beginnen. De akkerbouwers en andere organisatie zijn daarmee cruciaal om de gestelde doelstelling te bereiken.

Dit jaar doen de volgende akkerbouwers of organisatie mee:

C.J.Bongers Gemeente Renkum
E. Hooijer Camping Oosterbeeks Rijnoever
G.M.H. Jurrius Staatsbosbeheer
J.H. Jurrius B. Boon  Eco Fields
C.C.J. Peelen Kaasboerderij Ravenswaard
D.J. Dorrestein Kerkje op de Heuvel
R. Trooster Dorpsbelang Heveadorp

De gebieden waar akkerranden zijn ingezaaid vindt u hier.