De stichting biotoopverbetering “Zuid-Veluwe” stelt zich tot doel biotoop verbeterende akkerranden in te zaaien met bloemmengsels die bijen, vlinders, hommels en vele andere insecten, vogels en kleine zoogdieren aantrekken. Al vanaf 1996 wordt er elk jaar door de stichting  zo rond 10 km aan akkerranden ingezaaid.

Het zaaiklaar maken en het inzaaien kost natuurlijk geld. De gelden hiervoor verkrijgen wij uit subsidie van de gemeente Renkum en van vele donateurs. Elk jaar is het weer een puzzel om de benodigde gelden beschikbaar te krijgen om de doelstelling van de stichting in stand te houden.
Het cultuurlandschap heeft onze hulp hard nodig. De teruggang in insecten, zo blijkt uit Duits onderzoek, is erg zorgwekkend!! De redenen van de teruggang zijn er vele, maar belangrijk is dat we tenminste proberen het tij te keren.
Met een donatie van €30 kunnen wij ca 25 meter akkerrand inzaaien.

Help ons met uw donatie dit werk in stand te houden.

Bedrag

Het invullen van uw naam en email adres is niet noodzakelijk maar wel fijn om te kennen.