Een tuin voor wilde bijen

Lupinus polyphyllus

Doneerknop
Wist u dat u bij een donatie van €30 wij als stichting ca. 25 strekkende meter akkerrand kunnen inzaaien!
Dat moet u toch een heerlijk gevoel geven als u dat voor u ziet!


Wie wil dat niet? Een mooie bloemrijke tuin het hele jaar door en dan ook nog goed voor alle insecten die ons omringen! En hebt u geen tuin, het kan ook op het balkon!! Echt dit kan, grote kennis van de natuur en biotoop is hiervoor ook niet nodig. U hoeft alleen maar wat simpele regels te volgen om dit te bereiken. En wat is uw voordeel? Wel, als u een aantrekkelijk geurende plant hebt dan komen wilde bijen, wespen en andere insecten echt niet in uw buurt. Ze zijn namelijk alleen op zoek naar voedsel, naar nectar.

Megachile ericetorum

Wist u dat er heel veel soorten wilde bijen bestaan? Wel meer dan 400 soorten! En ook dat sommige soorten bijen erg eenkennig zijn wat bloemen (nectar) betreft? Op de nevenstaande Lupine bijvoorbeeld vliegen maar 4 verschillende bijensoorten, waaronder de “Megachile ericetorum”.

 

Wat is hier voor nodig.

Lotus corniculatus – Rolklaver

Daarom, zorg voor voldoende en divers voedsel. Volwassen bijen en insecten zijn voor hun groei, maar vooral voor hun larven afhankelijk van bloemen. Hier uit halen ze de nectar en stuifmeel. In het algemeen zijn de wilde bijen en andere insecten daar niet erg kieskeurig in. Hun larven echter des te meer. Vandaar ook dat bepaalde bloemen bepaalde insecten aantrekken. Niet omdat volwassen insecten dat nodig hebben, maar de larven. Mooie planten in de tuin zijn bijvoorbeeld de Herfstaster, de Aubrietia, de rode spoorbloem enz. Wilt u meer weten over geschikte planten voor bijen kijk dan op de site van Nederland Zoemt.

 

Maar bijen en wespen steken toch?
Zoals al eerder aangegeven bijen, maar ook andere insecten, zijn niet op zoek naar U maar naar voedsel. Als er wordt gezorgd voor een voedselrijke tuin of balkon dat voldoende geurende bloemen heeft, komen ze echt niet bij u in de buurt. Met andere woorden zorg voor een goed geurende “voedsel”-plek en ze laten u met rust. Dat lukt natuurlijk met bloemen. Maar wat dacht u van een rottende appel of ander fruit? Rondom zo’n voedsel plek ontstaat een dansend eetfestijn, wat nog leuk is om naar te kijken ook.

En is het wel veilig voor U?
Uit langjarig Duits onderzoek is gebleken dat het insectenbestand wel met ca 70% is afgenomen.

Veronica chamaedrys-Gewone Ereprijs

Dramatisch natuurlijk. Vooral ook omdat wij afhankelijk zijn van insecten voor bestuiving van voor ons belangrijk voedsel. Vervelend is ook, dat is vastgesteld dat planten uit de grote (en ook kleine) tuincentra vaak vol zitten met gifstoffen die gebruikt zijn voor de (versnelde) groei van de plant. Een echt probleem dus.
Gelukkig zijn er steeds meer tuincentra die met gif bewerkte planten weren uit hun assortiment. Uw actie zou kunnen zijn dat u vraagt naar gifvrije planten. Hoe meer mensen dat doen hoe eerder er een omslag wordt bereikt.

 

Een aangeharkte tuin.
Wat je veel ziet als rondkijkt in tuinen is dat ze de Nederlandse netheid uitstralen.

Vicia sepium-Heggewikke

Keurig aangeharkt en hier en daar een polletje planten. Natuurlijk daar komen ook insecten op af maar meer succes hebt u als je een verwilder hoekje aanlegt met geurende planten. Daarbij kun je denken aan allerlei kruiden, dat bevordert de biotoop. Met het bestrijden van (zogenaamd) “onkruid” bestrijden we ook de biodiversiteit en dat is wat we nu juist niet willen!!
Zoals eerder opgemerkt veel bijen en en andere insecten zijn namelijk gebonden aan specifieke, van nature voorkomende planten die vaak spontaan opkomen. Aanharken en wieden gaat dit juist tegen!! Daarnaast verteld het (on)kruid veel over de bodemsoort en bodemgesteldheid van uw tuin. Maar om dat te kunnen gebruiken is wel enige kennis nodig.
Met andere woorden “Maak de tuin niet te netjes”!

Wil je meer informatie? kijk dan op de eerder vermelde site van Nederland Zoemt.