Downloaden van de akkerranden routes.

Akkerrandenroute Quadenoord.
Het bestand voor de akkerranderoute Quadenoord kunt u inlezen door de nevenstaande QR-code Akkerrandenroute Quadenoordin te lezen. Indien u zich (gratis) hebt aangemeld bij route.nl dan zal de route automatisch worden opgehaald en getoond. Verreweg het gemakkelijkst in het gebruik is het, het bestand van de route in te lezen in de smartphone en de route “off-line” te gebruiken.

Is u dit allemaal te ingewikkeld kunt hier de route downloaden en afdrukken op papier.