Hoogstamfruitbomen Benedendorpsweg

Stichting Biotoopverbetering Zuid Veluwe heeft sinds 2004 een stukje grond in gebruik gekregen om hierop “oude” rassen fruitboom te planten. Het eigendom van het stukje grond was voor 2022 in eigendom van de gemeente Renkum en thans van Geldersch Landschap en Kastelen (GLK).

Op dit stukje grond heeft de stichting diverse fruitboomrassen geplant.

Ook dit is een initiatief ter versterking van de biotoop. Niet alleen in de bloesemtijd maar zeker ook wanneer de bomen vrucht dragen geeft dit voedsel aan de insecten.

Navolgend een korte toelichting op de “oude” rassen fruitbomen. Nu nog niet allemaal beschreven, maar dat komt.

1. Juttepeer

2. Zoete Brederode

3. Noord-Hollandse Suikerpeer

4. Lombarts Calville

5. Sterappel

6. Eisdener Klumpke

7. Jasappel

8. Lunterense Pippeling

9. Groninger Kroon

10. De Schone van Boskoop (Goudreinet)

11. Rode Boskoop

12. Groninger Kroon

13. Notarisappel

14. Brabantse Bellefleur

15. Groninger Kroon

16. Jonathan

17. Glorie van Holland

18. Bramly Seedling