Vacant Bestuurslid Public Relations

Stichting Biotoopverbetering is op zoek naar een bestuurslid Public Relations

Stichting Biotoopverbetering “Zuid-Veluwe” heeft als doel de bevordering van (kleinschalig) particulier biotoopbeheer in de gemeente Renkum.
Door terugloop van het insectenbestand heeft de biotoop onze aandacht nodig.
De stichting probeert haar doelstellingen te verwezenlijken door akkerranden in te zaaien met zaadmengsels die goed zijn voor insecten (vlinders, hommels, bijen) en kleine zoogdieren.
Al vanaf 1988 is een aantal vrijwilligers bezig met kleinschalige projecten. Later is dat voorgezet in de vorm van een stichting. Jaarlijks wordt er onder verantwoordelijkheid van de stichting ca. 5 ha aan akkerranden ingezaaid. Zij overleggen met akkerbouwers en begeleiden hen bij de inzaai van de stroken akkerrand. De stichting laat speciale zaadmengsels door een loonbedrijf inzaaien.

De stichting bestaat geheel uit vrijwilligers. Naast het bestuur, dat bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester, is er een groep (deskundige) vrijwilligers die door het jaar heen allerlei werkzaamheden uitvoeren.

Stichting Biotoopverbetering “Zuid-Veluwe” is op zoek naar een bestuurslid met als aandachtsgebied externe communicatie. Affiniteit voor de natuur is vanzelfsprekend een voorwaarde.

Je neemt de volgende expertise en competenties mee:
– Affiniteit met de doelstelling en de maatschappelijke functie van de stichting;
– Affiniteit met de natuur;
– Bestuurlijke kwaliteiten;
– Helicopterview en een goed evenwicht nastrevend tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand is een pre;
– Open en neutrale houding;

Overige informatie:
– Het bestuur vergadert afhankelijk van het groeiseizoen een aantal keren per jaar;
– Twee keer per jaar is er een breed overleg tussen het bestuur en de vrijwilligers;
– Het is een onbezoldigde functie;
– Woonachtig in de gemeente Renkum is een pre;

Hebt u belangstelling schrijf dan een email aan voorzitter@stichtingbiotoopverbetering.nl