Vacant Bestuurslid Voorzitter

Stichting Biotoopverbetering is opzoek naar een enthousiaste voorzitter.

Stichting Biotoopverbetering “Zuid-Veluwe” heeft als doel de bevordering van (kleinschalig) particulier biotoopbeheer op de “Zuid-Veluwe”.
Door terugloop van het insectenbestand heeft de biotoop onze aandacht nodig.
De stichting probeert haar doelstellingen te verwezenlijken door akkerranden in te zaaien met zaadmengsels die goed zijn voor insecten (vlinders, hommels, bijen) en kleine zoogdieren in voornamelijk de gemeente Renkum.
Al vanaf 1988 zijn een aantal vrijwilligers bezig met kleinschalige projecten dat later is voorgezet in vorm van een stichting. Jaarlijks wordt er onder verantwoordelijkheid van de stichting ca. 5 ha aan akkerrand ingezaaid. Zij overleggen met en begeleiden akkerbouwers over stroken akkerrand waar de stichting speciale zaadmengsels door een loonbedrijf laten inzaaien.

De stichting bestaat geheel uit vrijwilligers. Naast het stichtingsbestuur van voorzitter, secretaris en penningmeester is er een groep van betrokken deskundigen die door het jaar heen allerlei werkzaamheden uitvoeren uit naam van de stichting.

Het bestuur van de Stichting Biotoopverbetering “Zuid-Veluwe” is op zoek naar een voorzitter met affiniteit voor de natuur.

Je neemt de volgende expertise en competenties mee:
– Affiniteit met de doelstelling en de maatschappelijke functie van de stichting;
– Affiniteit met de natuur is voorwaarde;
– Bestuurlijke kwaliteiten;
– Helicopterview en een goed evenwicht nastrevend tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand is een pre;
– Open en neutrale houding;

Overige informatie:
– Het stichtingsbestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester;
– Het stichtingsbestuur vergadert afhankelijk van het groeiseizoen ca. vijf keer per jaar;
– De kerngroep van betrokkenen komen twee keer per jaar bijeen;
– Het is een onbezoldigde functie;
– Woonachtig in de gemeente Renkum is een pre;

Hebt u belangstelling schrijf dan een email aan voorzitter@stichtingbiotoopverbetering.nl