Secretarisfunctie vacant

Stichting Biotoopverbetering “Zuid-Veluwe” heeft als doel de bevordering van (kleinschalig) particulier biotoopbeheer op de “Zuid-Veluwe”.
Door terugloop van het insectenbestand heeft de biotoop onze aandacht nodig.
De stichting probeert haar doelstellingen te verwezenlijken door akkerranden in te zaaien met zaadmengsels die goed zijn voor insecten (vlinders, hommels, bijen) en kleine zoogdieren in voornamelijk de gemeente Renkum.
Al vanaf 1988 zijn een aantal vrijwilligers bezig met kleinschalige projecten dat later is voorgezet in vorm van een stichting. Jaarlijks wordt er onder verantwoordelijkheid van de stichting ca. 5 ha aan akkerranden ingezaaid. Zij overleggen met en begeleiden akkerbouwers over stroken akkerrand waar de stichting speciale zaadmengsels door een loonbedrijf laten inzaaien.

De stichting bestaat geheel uit vrijwilligers. Naast een kernbestuur van voorzitter, secretaris en penningmeester bestaat de stichting uit (deskundige)leden die door het jaar heen allerlei werkzaamheden uitvoeren.

Het bestuur van de Stichting Biotoopverbetering “Zuid-Veluwe” is op zoek naar een secretaris met affiniteit voor de natuur.

Je neemt de volgende expertise en competenties mee:
– Affiniteit met de doelstelling en de maatschappelijke functie van de stichting;
– Affiniteit met de natuur is voorwaarde;
– Bestuurlijke kwaliteiten;
– Helicopterview en een goed evenwicht nastrevend tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand is een pre;
– Open en neutrale houding;

Overige informatie:
– Het kernbestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester;
– Het kernbestuur vergadert afhankelijk van het groeiseizoen ca. drie keer per jaar;
– Het algemeen bestuur vergadert twee keer per jaar;
– Het is een onbezoldigde functie;
– Woonachtig in de gemeente Renkum is een pre;

Hebt u belangstelling schrijf dan een email aan voorzitter@stichtingbiotoopverbetering.nl